30 května, 2021

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost Izolace VM s.r.o., se sídlem Chotovice 45, 570 01 Chotovice, zapsaná u Krajského soudu v Hradci Králové, spisovná značka C 45531/KSHK zpracovává v případě odpovědi na dotaz podaný pomocí kontaktního a poptávkového formuláře ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dříve i dále jen „Nařízení“), následující osobní údaje:

– jméno a příjmení,

– email,

– telefon

– PSČ

Jméno, příjmení, email, telefon a PSČ je nutné zpracovat pro odpověď na dotaz podaný pomocí kontaktního nebo poptávkového formuláře. Tyto osobní údaje budou společností Izolace VM s.r.o. zpracovávány po dobu 6 měsíců. Zpracování osobních údajů je prováděno společností Izolace VM s.r.o. tedy správcem osobních údajů.

Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,

požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,

– vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,

– požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů – tento výmaz však bude mít za následek ukončení jednání o smlouvě,

– v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Ve Vysokém Mýtě dne 30.5.2021